KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 19 z 494Poznámky redaktora
2) Tří- da Reference materiál povrchová úprava 0* žádné 1 elektrolyticky pokoveno minimální tloušťku µm 2 elektrolyticky pokoveno minimální tloušťku µm 3 předběžně galvanizováno stupeň 275 podle 10327 10326 4 předběžně pokoveno stupeň 350 podle 10327 10326 5 dodatečně pokoveno průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) podle ISO 1461 6 dodatečně pokoveno průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) podle ISO 1461 7 dodatečně pokoveno průměrnou tloušťku zinkového povlaku (minimum) podle ISO 1461 8 Konečné pokovení zinkové vrstvě tloušťce (minimálně) dle ISO 1461 (obvykle vysoce legovaná křemíková ocel) 9A nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: 240/A 240M označení S30403 dle 10088, stupeň 1-4301 bez ko- nečné úpravy** 9B nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: 240/A 240M označení S31603 nebo 10088, stupeň 1-4301 bez ko- nečné úpravy** 9C nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: 240/A 240M označení S30403 dle 10088, stupeň 1-4301 konečnou úpravou** 9D nerezová ocel, vyrobená dle ASTM: 240/A 240M označení S31603 dle 10088, stupeň 1-4404 konečnou úpravou** * Platí pro materiály, které nemají deklarovánu klasifikaci odolnosti vůči korozi. Průmyslové prostory vy- sokou vlhkostí agresivním prostředím. Průmyslové pobřežní ob- lasti malým zatížením solí. mírná 0,7 2,1 µm/a C 4 Chemická zařízení, koupaliště, přístřešky pro malá plavidla nad mořskou hladinou. sklady, sportovní haly. kan- celáře, obchody, školy, hotely. - nepodstatné <0,1 µm/a C 2 Nevytápěné budovy, nichž může vznikat kondenza- ce, např. Většinou ven- kovské oblasti. silná 2,1 4,2 µm/a C 5-I Budovy nebo prostory téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 19OBOKTS Kontrola povrchu stupně korozní agresivity atmosféry Stupně korozní agresivity atmosféry podle ISO 12944 (ČSN ISO 12944) Stupeň korozní agresivity Typické prostředí: vnitřek Typické prostředí: vnějšek Zatížení ko- rozí Rychlost koroze zinku (za rok) C 1 Vyhřívané budovy neutrálním prostředím, např. Městské průmyslové prostředí, mírné znečištění kysličníkem siřičitým, po- břežní oblasti malým zatí- žením solí. velmi silná (moře) >4,2 8,4 µm/a Třídění pro odolnost vůči korozi (podle normy 61537 ed. Pobřežní oblasti nebo ob- lasti volném moři zatí- žené solí. malá 0,1 0,7 µm/a C 3 Výrobní prostory vysokou vlhkostí mírným zne- čištěním vzduchu, například zařízení výrobě po- travin, prádelny, pivovary, mlékárny. velmi silná (průmysl) 4,2 8,4 µm/a C 5-M Budovy nebo prostory téměř trvalou kondenzací a velkým znečištěním. . ** Proces konečného zpracování používá vylepšení ochrany před spárovou korozí před kontaminací jiných ocelí. Atmosféra nízkým zne- čištěním