KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 410 z 494Poznámky redaktora
4301 €/ks Spojka 7 14 100 23 237 14 100 23 23 2 23 Typ SV VA4301 Tloušťka plechu Rozměry mm mm Č. výr. 100 100 Šroub plochou kulovou hlavou, vratový, včetně matice kombi. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/100 ks Šroub plochou kulovou hlavou maticí kombi Součásti V2A, ozn. materiálu 1. výr.410 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 2 100 Typ SSV VA4301 Tloušťka plechu Rozměry mm mm Č. 25 Spojka pro vodorovné spojení základního profilu BKK. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6066 4 kg/100 ks hmotnost 9,800 kus Bal. 50 Spojka Scharnier pro svislá úhlová spojení systémů BKK.4301 13,5 1.4301 €/ks Spojka Scharnier 20 88 19 7 20 88 19 1.4301 . 6066 3 kg/100 ks hmotnost 4,800 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 13,5 Typ FRSB 6X12 VA4301 FRSB 6X16 VA4301 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d Rozměr D mm mm Č. 6406 8 6406 9 kg/100 ks hmotnost 0,830 0,800 kus Bal