KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 390 z 494Poznámky redaktora
4301 €/100 ks Nosníková svorka Součásti V2A, ozn. výr. 6017 5 kg/100 ks hmotnost 2,200 kus Bal.4301 . 20 Průběh kabelového nosného systému uchyceného upevňovací svorce svislý.4301 mořeno €/ks Upevňovací spona, svislá 166 133 Typ BFK 166 20V2A Rozměr B Rozměr b mm mm Č. 25 Průběh kabelového nosného systému uchyceného upevňovací svorce svislý. 100 Včetně šroubů FRS 20. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 6003 7 kg/100 ks hmotnost 46,000 kus Bal. 50 Nosníkové svorky jsou prvky, jejichž pomocí lze realizovat konstrukce pod ocelovými nosníky u staveb ocelových skeletů. 50 Držák pro upevnění mřížových žlabů šířce 50 mm zemi. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. U varianty pro natlučení nosníkové svorky zaryjí svými zuby kovu, šroubovací varianty sevře šroub přírubu nosníkové svorce. 6016 6 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. výr. 20 Průběh kabelového nosného systému uchyceného upevňovací svorce vodorovný. 6003 1 kg/100 ks hmotnost 38,000 kus Bal.4301 mořeno €/ks Upevňovací spona, vodorovná 187 135 Typ BFK 187 33VA4301 Rozměr B Rozměr b mm mm Č.4301 €/ks Svorka 132 99 Typ BFK 132 58VA4301 Rozměr B Rozměr b mm mm Č. Upevňovací svorka připevnění ocelový nosník.4301 mořeno €/ks Upevňovací spona, svislá 153 101 Typ BFK 153 33VA4301 Rozměr B Rozměr b mm mm Č. 6003 3 kg/100 ks hmotnost 36,000 kus Bal. Upevňovací svorka připevnění ocelový nosník. výr. materiálu 1. Svorka pro upevnění přepážek kabelových mřížových žlabů V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Upevňovací svorka připevnění ocelový nosník. Upevňovací svorka připevnění ocelový nosník. 1486 4 kg/100 ks hmotnost 18,200 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 25 Průběh kabelového nosného systému uchyceného upevňovací svorce vodorovný. výr.4301 €/ks Svorka 38 7 24 38 7 24 Typ GKB VA Č. 6003 9 kg/100 ks hmotnost 42,000 kus Bal. výr. výr.390 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků Typ GKT VA4301 Č.4301 mořeno €/ks Upevňovací svorka, vodorovná 6-21 Typ SPP 6-21 VA Tloušťka příruby mm Č. Ocelové svorky slouží natlučení nebo našroubování přírubu