KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 389 z 494Poznámky redaktora
výr. 25 Včetně šroubů FRS 20. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6062 5 kg/100 m hmotnost 46,700 m Bal. 6062 2 kg/100 ks hmotnost 0,830 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi.4301 €/ks Spojka34 28 Typ GKS VA4301 Č. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. 6062 2 kg/100 m hmotnost 38,000 m Bal. Spojky pro mřížový žlab šroubovacím provedení. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky 245 Typ GRV 245 VA4404 Šířka mm Č. 6062 3 kg/100 m hmotnost 70,300 m Bal. Svorka pro upevnění mřížových kabelových žlabů nástěnné nebo závěsové výložníky. výr. 6016 8 kg/100 ks hmotnost 13,500 kus Bal. výr. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek mřížových žlabech. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 100 Včetně šroubů FRS 20.4301 €/m Přepážka 45 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. materiálu 1.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/m 85 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. Spojka mřížového žlabu dlouhém provedení pro bezšroubové podélné spojení mřížových kabelových žlabů. 6016 2 kg/100 ks hmotnost 3,000 kus Bal.4301 €/ks Svorka34 22 34 22 Součásti V2A, ozn. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 . 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. 50 Pro spojovací místo použijí podélné spojky typu GRV 245. 6016 9 kg/100 ks hmotnost 2,000 kus Bal.4404 €/ks Rychlospojka Typ GSV VA4301 Č. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. výr.389OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 30 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr.4301 €/m Typ TSGV VA4310 Č. výr