KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 370 z 494Poznámky redaktora
6018 8 kg/100 ks hmotnost 110,000 kus Bal. výr.4301 M12 30 Typ FRS 12X25 VA4301 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d Rozměr D mm mm Č. 10 Upevňovací materiál šrouby plochou kulovou hlavou typu FRS 12x25) objednejte zvlášť. Základová deska těžkém provedení pro montáž profil 7. výr.370 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 500 4 1000 4 1500 4 2000 4 3000 4 6000 4 Typ US VA4301 US 100 VA4301 US 150 VA4301 US 200 VA4301 US 300 VA4301 US 600 VA4301 Délka Tloušťka materiálu mm mm Č. 4 4 1 1 1 1 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 61. 6416 7 kg/100 ks hmotnost 25,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Profil fixních délkách.384,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Rozpěrka pro vsazení závěsů 7. Rozměry mm. 25 Šroub plochou kulovou hlavou, čtyřhranem, včetně matice kombi.5 140 200 1004 6.5 2550 13 26 13 30 98. 20 Aby při utahování průchozích šroubů šestihrannou hlavou profil nedeformoval, používá se pro zvýšení stability rozpěrka. 6406 0 kg/100 ks hmotnost 6,400 kus Bal. 6349 7 kg/100 ks hmotnost 140,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. výr. výr.5 2550 1.4301 €/100 ks Šroub plochou kulovou hlavou Typ KU VQP VA4301 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Spojka profilu U 45 61 13 26 50 200 26 13 45 61 13 26 50 200 26 13 Typ DSK VA4301 Č. Variabilní základová deska pro montáž profil 7.4301 mořeno €/ks Základová deska, těžké provedení 13 26 13 30 98.4301 €/ks Profil 7 14 70 5050 L 40 4 14 70 5050 L 40 4 Typ VUS VA4301 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu.4301 €/ks Rozpěrka 4061 80 4061 80 Typ KUS VA4301 Č. 6349 6 kg/100 ks hmotnost 180,000 kus Bal.192,000 2. 1 Upevňovací materiál šrouby šestihrannou hlavou typu SKS 12x100 rozpěrku DSK 45) si objednejte prosím zvlášť. Spojka profilu propojení profilů 7. materiálu 1.4301 .4301 mořeno €/ks Základová deska, variabilní Součásti V2A, ozn. výr. 6341 4 6341 0 6341 1 6341 0 6341 9 6341 3 kg/100 ks hmotnost 200,000 397,000 596,000 795,000 1.5 140 200 1004 6