KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 371 z 494Poznámky redaktora
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. zatížení celk. materiálu 1. 6416 9 kg/100 ks hmotnost 15,000 kus Bal. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují.371OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A Typ DSK VA4301 Č. 30 30 30 30 20 20 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. výr. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. Rozpěrka pro vsazení profilů 5. 6421 8 6421 4 6421 2 6421 6 6421 0 6421 4 kg/100 ks hmotnost 14,100 25,600 32,500 55,000 68,000 85,000 kus Bal.4301 mořeno €/ks Nástěnný závěsný výložník 15 Zatěžovací diagram výložníku typu VA Max. 20 20 20 Šroub šestihrannou hlavou pro univerzální upevnění konstrukčních součástí.4301 M12 100 100 19 1.4301 M12 110 110 19 Typ SKS 12X80 VA4301 SKS 12X100VA4301 SKS 12X110VA4301 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr l Rozměr d SW mm mm Č.4301 M12 19 1.4301 . výr.4301 €/100 ks Šroub šestihrannou hlavou 110 1,5 210 1,5 310 1,5 410 1,5 510 1,5 610 1,5 Typ AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Lehký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 15 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Součásti V2A, ozn.4301 €/ks Rozpěrka 4045 80 4045 80 1. 6418 9 6418 8 6418 6 kg/100 ks hmotnost 11,800 12,000 14,500 kus Bal. 25 Aby při utahování průchozích šroubů šestihrannou hlavou profil nedeformoval, používá se pro zvýšení stability rozpěrka