KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 372 z 494Poznámky redaktora
třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 30 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Součásti V2A, ozn. zatížení celk. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 . hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Lehký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 15 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 110 3 210 3 310 3 410 3 510 3 610 100 3 Typ AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. výr.372 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 110 1,5 210 1,5 310 1,5 410 1,5 510 1,5 610 1,5 Typ AWG 11VA4301 AWG 21VA4301 AWG 31VA4301 AWG 41VA4301 AWG 51VA4301 AWG 61VA4301 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č. 1 1 1 1 1 1 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. 30 30 30 30 20 20 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu.4301 mořeno €/ks Nástěnný závěsový výložník AWG 15 Zatěžovací diagram výložníku typu 15 Max. 6420 5 6420 8 6420 1 6420 4 6420 7 6420 0 kg/100 ks hmotnost 13,000 25,000 33,000 53,000 65,000 80,000 kus Bal. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. zatížení celk. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Středně těžký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou.4301 mořeno €/ks Nástěnný závěsový výložník 30 Zatěžovací diagram výložníku typu VA Max. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. 6442 3 6442 8 6442 4 6442 0 6442 7 6442 9 kg/100 ks hmotnost 21,200 38,200 61,000 86,000 126,000 154,000 kus Bal. výr