KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 373 z 494Poznámky redaktora
zatížení celk. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1. 10 10 10 10 10 Při výběru úhlové svorky třeba dbát tloušťky materiálu ocelového nosníku, protože podle se řídí výška úhlové svorky. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/pár Úhlová svorka 13,5 17 60 35 1050 H 13,5 17 60 35 1050 H 5 5,7 M12 40 10 5,7 M12 50 15 5,7 M12 50 20 5,7 M12 60 25 5,7 M12 60 Typ KWS VA4301 KWS VA4301 KWS VA4301 KWS VA4301 KWS VA4301 Výška F kN   Šroub mm kN Č. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. 6443 3 6443 7 6443 1 6443 5 6443 9 6443 3 kg/100 ks hmotnost 77,000 123,000 167,000 249,000 305,000 415,000 kus Bal. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. 6015 0 6015 2 6015 3 6015 4 kg/100 ks hmotnost 15,800 22,800 38,000 47,400 kus Bal.4301 €/pár Součásti V2A, ozn. Úhlová svorka šroubem šestihrannou hlavou typu KWS přímému upevnění konstrukcí na příruby ocelových nosníků.4401 €/ks Třmen 9 15 7 25 7 15 3050 B B 60 9 15 7 25 7 15 3050 B B 60 5 5,7 M12 40 10 5,7 M12 50 15 5,7 M12 50 20 5,7 M12 60 25 5,7 M12 60 Typ KWH VA4301 KWH VA4301 KWH VA4301 KWH VA4301 KWH VA4301 Výška F kN   Šroub mm kN Č. výr. 6355 7 6355 5 6355 3 6355 1 6355 8 kg/100 párů hmotnost 65,000 69,000 73,000 79,000 83,000 pár Bal. výr. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný závěsný výložník 55 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 100 200 300 400 Typ DBL 100VA4401 DBL 200VA4401 DBL 300VA4401 DBL 400VA4401 Šířka mm Č.4301 . 20 20 20 20 Třmen pro kabelové mřížové žlaby. Úhlová svorka šroubem hákovitou hlavou typu KWH upevnění profilové liště typu CPS 5.4301 mořeno €/ks Nástěnný závěsový výložník 55 Zatěžovací diagram výložníku typu 55 Max. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6355 4 6355 2 6355 0 6355 9 6355 7 kg/100 párů hmotnost 69,000 69,000 73,000 79,000 83,000 pár Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 1 Upevnění výložníku profil šířky 400 mm pomocí šroubu šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky! Těžký nástěnný závěsový výložník navařenou základovou deskou. 10 10 10 10 10 Při výběru úhlové svorky třeba dbát tloušťky materiálu ocelového nosníku, protože podle se řídí výška úhlové svorky.373OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 210 13,5 5,5 310 110 13,5 5,5 410 130 13,5 5,5 510 145 13,5 5,5 610 165 13,5 5,5 710 195 13,5 5,5 Typ AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 AW VA4301 Šířka Rozměr H Rozměr A Ø otvoru kN mm kN Č