KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 374 z 494Poznámky redaktora
374 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků děrovaná 1,5 2000 děrovaná 1,5 6000 Typ 2068 VA 2068 VA Pro- vedení Rozměry š v Tloušťka materiálu Délka mm mm Č. 2 6 Profilová lišta průběžným podélným děrováním, těžkém provedení, šířkou výřezu mm.4301 . 6372 1 6372 8 kg/100 ks hmotnost 0,600 0,600 kus Bal. 50 50 50 50 Kluzná matice pro profilové lišty 18 mm výřezem. 1146 6 1146 8 1146 0 1146 2 kg/100 ks hmotnost 2,400 2,300 2,300 2,000 kus Bal. výr. 1146 6 1146 8 1146 0 1146 2 kg/100 ks hmotnost 4,500 4,300 4,300 4,200 kus Bal. materiálu 1.4401 €/100 ks Kluzná matice 6 1,94 8 3,57 10 5,7 12 8,32 Typ GMH22 VA GMH22 VA GMH22 M10 VA GMH22 M12 VA Rozměr D Doporu- čená nosnost mm kN Č. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 Oboustranně děrovaný úhelníkový profil sestavení zvláštních nosných konstrukcí.4301 €/100 m děrovaná 2000 děrovaná 6000 Typ CPS VA CPS VA Pro- vedení Rozměry š v Tloušťka materiálu Délka mm mm Č. 20 20 Ochranný kryt zakrytí konců úhelníkového profilu typu 40/65. 1121 0 1121 9 kg/100 m hmotnost 282,500 282,500 m Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1119 2 1119 9 kg/100 m hmotnost 80,000 80,000 m Bal. 6373 2 kg/100 m hmotnost 240,000 m Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 1 Profilová lišta děrovaná, těžkém provedení, šířkou výřezu mm. výr.4401 €/100 ks 5000 Typ WP VA4301 Délka mm Č. výr.4301 €/m Úhelník oranžová oranžová Typ WPK OR WPK OR Barva výr. výr. výr.4301 €/100 m Profilová lišta děrovaná 22,5 2000 děrovaná 22,5 6000 Typ CPS VA CPS VA Pro- vedení Rozměry š v Tloušťka materiálu Délka mm mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1121 0 1121 1 kg/100 m hmotnost 152,500 152,500 m Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 50 50 50 50 Kluzná matice pro profilové lišty šířkou výřezu mm. Nelze použít pro montážní lištu 21 a 41. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt Součásti V2A, ozn.4301 €/100 m 6 1,94 8 3,57 10 5,7 12 8,32 Typ GMH18 VA GMH18 VA GMH18 M10 VA GMH18 M12 VA Rozměr D Doporu- čená nosnost mm kN Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 20 6 Profilová lišta děrovaná, šířka výřezu 16,5 mm