KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 369 z 494Poznámky redaktora
výr. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. 6338 7 kg/100 ks hmotnost 1,800 kus Bal. materiálu 1. 20 Ochranný kryt zakrytí konců profilů 7. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt Součásti V2A, ozn. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro závěs K Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm oranžová Typ US OR Barva výr. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. Závěs (profil navařenou základovou deskou. Pro upevnění vodorovné betonové stropy a ocelové nosníky. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 61. zatížení celk. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují.369OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 8,3 3,5 300 8,3 3,5 400 8,3 3,5 500 8,3 3,5 600 8,3 3,5 700 8,3 3,5 800 8,3 3,5 900 8,3 3,5 1000 8,3 3,5 1100 8,3 3,5 1200 8,3 3,5 1400 8,3 3,5 1500 8,3 3,5 2000 7,5 4,2 2,9 Typ US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US 100VA4301 US 110VA4301 US 120VA4301 US 140VA4301 US 150VA4301 US 200VA4301 Délka Tloušťka materiálu Délka výložníku 200 Délka výložníku 400 Délka výložníku 600 mm kN Č.4301 .4301 mořeno €/ks Závěs 7 Zatěžovací diagram závěsu typu VA Max. 6338 7 6338 5 6338 3 6338 1 6338 8 6338 6 6338 4 6338 2 6338 0 6338 4 6338 2 6338 9 6338 7 6338 1 kg/100 ks hmotnost 173,000 213,000 253,000 293,000 332,000 372,000 412,000 452,000 491,000 531,000 571,000 650,000 690,000 889,000 kus Bal