KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 18 z 494Poznámky redaktora
tabulce nahoře zob- razena oblast použití očekávaná rychlost koroze zinku podle EN ISO 12944 (ČSN ISO 12944).Pomůckypro projektování– všeobecné 18 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Kontrola povrchu stupně korozní agresivity atmosféry Zkouška odolnosti proti solné mlze Všechny prvky systému musí mít dostatečnou odolnost vůči korozi v souladu normou 61537. Ur- čení minimální tloušťky zinkové vrstvy vyplývá měření. Zařazení do příslušné třídy najdete tabulce napravo.