KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 21 z 494Poznámky redaktora
kabelové žlaby sva- řované součásti, např.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 21OBOKTS Povrchy pro použití venkovním prostředí Oblast použití vnější prostředí Pro instalace venkovním prostředí vlhkých prostorách má OBO připravena provedení žá- rově pozinkovaná ponorem a provedení pozinkovaná metodou Double Dip. Součásti: výrobky plechu, jako jsou např. Zinkování Double Dip • Zušlechťování ponorem pomocí zinko-hliníkového potahu dle normy ČSN EN 10346 • Střední hodnota tloušťky vrstvy je přibližně μm • Řezy plechů jsou vůči korozi chráněny katodickou ochranou až tloušťky materiálu 2,0 mm Součásti: výrobky plechu, jako jsou např. . závěsy vý- ložníky. víka, přepážky výlisky. Žárové pozinkování ponorem • Žárové zinkování ponorem dle ČSN ISO 1461 • Tloušťka vrstvy dle ČSN EN ISO 1461 cca 40–60 μm • Plochy místech řezů se musejí kvůli ochraně před korozí dodatečně pozinkovat