KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 379 z 494Poznámky redaktora
Kabelový žlab upevněn výložníku šrouby FRS M6x 12. materiálu 1. SKS Systém těžkých kabelových žlabů výškou bočnice mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. výr. výr. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic.4301 €/m Kabelový žlab SKS Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS 60 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 60 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek kabelových žlabech typu RKSM, MKS SKS. 6056 5 6056 7 6056 9 6056 2 6056 4 6056 6 kg/100 m hmotnost 263,300 346,670 466,700 566,700 666,700 766,700 Dov.4301 . 6062 4 kg/100 m hmotnost 55,700 m Bal.4301 €/m Přepážka Typ TSGV VA4310 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6062 0 kg/100 ks hmotnost 0,580 kus Bal.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky Součásti V2A, ozn.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č.379OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 100 1,5 3000 2,65 1,8 1,15 0,5 200 1,5 3000 118 2,65 1,8 1,15 0,5 300 1,5 3000 178 2,65 1,8 1,15 0,5 400 1,5 3000 238 2,65 1,8 1,15 0,5 500 1,5 3000 298 2,65 1,8 1,15 0,5 600 1,5 3000 358 2,65 1,8 1,15 0,5 Typ SKS 610 VA4301 SKS 620 VA4301 SKS 630 VA4301 SKS 640 VA4301 SKS 650 VA4301 SKS 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   2,0 m   2,5 m   3,0m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1