KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 378 z 494Poznámky redaktora
6056 6 6056 4 6056 0 6056 9 6056 5 6056 3 kg/100 m hmotnost 173,700 239,000 305,000 402,000 450,000 528,000 Dov.4301 . výr.4301 €/m Kabelový žlab MKS Zatěžovací diagram kabelového žlabu MKS VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 100 0,8 3000 1,5 1,25 0,5 200 0,8 3000 118 1,5 1,25 0,5 300 0,8 3000 178 1,5 1,25 0,5 400 3000 238 1,5 1,25 0,5 500 3000 298 1,5 1,25 0,5 600 3000 358 1,5 1,25 0,5 Typ MKSU 610 VA4301 MKSU 620 VA4301 MKSU 630 VA4301 MKSU 640 VA4301 MKSU 650 VA4301 MKSU 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   1,75m   2,0 m   2,5 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. MKSU Systém středně těžkých kabelových žlabů, neděrovaných, bočnicí výšky mm. výr. MKS Systém středně těžkých kabelových žlabů bočnicí výšky mm. 6063 2 6063 0 6063 9 6063 5 6063 1 6063 8 kg/100 m hmotnost 154,000 217,000 280,000 426,000 520,000 601,000 Dov. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. Kabelový žlab obou stranách děrován pro spojky . Kabelový žlab upevněn výložníku šrouby FRS M6x 12.4301 €/m Kabelový žlab MKSU Zatěžovací diagram kabelového žlabu MKSU VA Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Součásti V2A, ozn. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.378 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 100 3000 1,5 1,25 0,5 200 3000 118 1,5 1,25 0,5 300 3000 178 1,5 1,25 0,5 400 3000 238 1,5 1,25 0,5 500 3000 298 1,5 1,25 0,5 600 3000 358 1,5 1,25 0,5 Typ MKS 610 VA4301 MKS 620 VA4301 MKS 630 VA4301 MKS 640 VA4301 MKS 650 VA4301 MKS 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 1,5m   1,75m   2,0 m   2,5 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1