KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 377 z 494Poznámky redaktora
Průchozí boční děrování 20 mm pro spojky.4301 €/m Kabelový žlab RKSM Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu RKSM 60 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením Součásti V2A, ozn. 6047 3 6047 2 6047 0 6047 6 6047 1 6047 1 6047 7 kg/100 m hmotnost 134,300 157,700 183,000 239,000 331,300 392,300 453,330 Dov.4301 . Pružinový prvek FED lze objednat zvlášť jako příslušenství (náhradní díl) pro kabelový žlab RKS-Magic výškou bočnice 60 mm pod objednacím číslem 6068859. RKSM Systém racionálních kabelových žlabů výškou bočnice mm. Dodávaná délka činí 3050 mm, využitelná délka složeném stavu pak 3000 mm. děrováním 11 mm pro přímé zavěšení závitové tyče. materiálu 1. Nepřerušené vyrovnání potenciálů zaručeno bez doplňkových součástí. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. výr. Kabelový žlab systémem rychlého spojování, včetně všech relevantních spojovacích součástí pro časově úspornou hospodárnou instalaci, prolisy podélného děrování dna mm, k montáži výložníků šířky 200 mm příčnými prolisy 32 mm pro ventilaci kabelů k usnadnění montáže.377OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 100 0,75 3050 0,9 0,5 150 0,75 3050 100 0,55 200 0,75 3050 118 100 150 0,55 300 0,75 3050 178 200 250 100 0,55 400 0,9 3050 238 300 350 200 1,35 0,8 500 0,9 3050 298 400 450 300 1,35 0,8 600 0,9 3050 358 450 550 400 1,35 0,8 Typ RKSM 610 VA4301 RKSM 615 VA4301 RKSM 620 VA4301 RKSM 630 VA4301 RKSM 640 VA4301 RKSM 650 VA4301 RKSM 660 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez Rozměr x Rozměr y Rozměr t 1,5m   2,0 m   mm cm² kN/m kN/m Č