KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 9 z 494Poznámky redaktora
. uvedených hodnotách není zohledněna odolnost vůči vlivům okolního prostředí, jako je sníh, zatížení větrem další ob- dobné vlivy. Další informace týkající zkoušek zatížení kabelových žlabů, výložní- ků závěsů najdete tomto ka- talogu.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 9OBOKTS Zahrnutí ochranných opatření Zátěžové zkoušky kabelových nosných systémů Všechny výrobky systémy OBO jsou podrobeny praktickým zátě- žovým testům. DIN VDE 0639. ukončení zkoušky zatížení lze stanovit pro každý prvek maximální zatížitelnost v závislosti vzdálenostech pod- pěr parametrech specifických podle výrobku, jako jsou rozměry prvků, přičemž zobrazení prove- deno diagramu, přiloženém ke každému prvku. Základem pro zkoušky kabelových nosných sys- témů OBO norma 61537, resp