KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 427 z 494Poznámky redaktora
7006 0 7006 4 7006 8 7006 2 7006 6 7006 0 kg/100 ks hmotnost 73,000 105,000 145,000 181,000 216,000 252,000 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 1 1 Křížení systémem rychlospojek. Svislý oblouk 90° stoupajícím provedení pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice mm. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6041 0 6041 2 6041 4 6041 6 6041 8 6041 0 6041 2 kg/100 ks hmotnost 83,600 114,700 150,600 235,700 335,600 460,500 605,000 kus Bal. výr.4571 €/ks Křížení Magic R50 B B+200 R50 B B+200 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 Typ RBV 610 VA4571 RBV 620 VA4571 RBV 630 VA4571 RBV 640 VA4571 RBV 650 VA4571 RBV 660 VA4571 Šířka Tloušťka plechu mm mm Č.427OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A 100 150 200 300 400 500 600 Typ RBM 610VA4571 RBM 615VA4571 RBM 620VA4571 RBM 630VA4571 RBM 640VA4571 RBM 650VA4571 RBM 660VA4571 Šířka mm Č.4571 €/ks Odbočný díl Magic B B+80 133,50 B B+80 133,50 100 150 200 300 400 500 600 Typ RTM 610 VA4571 RTM 615 VA4571 RTM 620 VA4571 RTM 630 VA4571 RTM 640 VA4571 RTM 650 VA4571 RTM 660 VA4571 Šířka mm Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 1 1 1 1 1 1 1 Oblouk 90° systémem rychlospojek. výr. Pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm. výr.4571 . 1 1 1 1 1 1 1 Vestavný odbočný díl systémem rychlospojek. 6041 0 6041 2 6041 4 6041 6 6041 8 6041 0 6041 2 kg/100 ks hmotnost 65,700 92,000 122,100 192,800 275,400 377,200 494,300 kus Bal. 6041 0 6041 2 6041 4 6041 6 6041 8 6041 0 6041 3 kg/100 ks hmotnost 37,900 44,300 50,600 63,500 76,500 89,300 102,700 kus Bal.4571 €/ks Svislý oblouk 90°, stoupající Součásti V4A, ozn. 1 1 1 1 1 1 Svislý oblouk zasune přes konec kabelového žlabu přišroubuje se. Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť. Pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice mm. materiálu 1. Pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm. výr. Pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm.4571 €/ks Oblouk 90° Magic R50 B 100 90° R50 B 100 90° 100 150 200 300 400 500 600 Typ RAAM 610 VA4571 RAAM 615 VA4571 RAAM 620 VA4571 RAAM 630 VA4571 RAAM 640 VA4571 RAAM 650 VA4571 RAAM 660 VA4571 Šířka mm Č. 1 1 1 1 1 1 1 Odbočný díl systémem rychlospojek. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 7027 1 7027 3 7027 5 7027 7 7027 9 7027 1 7027 3 kg/100 ks hmotnost 93,200 124,600 168,000 246,100 343,400 468,300 612,800 kus Bal.4571 €/ks Odbočný díl Magic R50 B+200 B B+100 R50 B+200 B B+100 100 150 200 300 400 500 600 Typ RKM 610 VA4571 RKM 615 VA4571 RKM 620 VA4571 RKM 630 VA4571 RKM 640 VA4571 RKM 650 VA4571 RKM 660 VA4571 Šířka mm Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1