KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 426 z 494Poznámky redaktora
4571 €/ks Sada podélných spojek Magic B 108 200 7 B 108 200 7 60 Typ RLVK VA4571 Výška bočnice mm Č. 6041 0 6041 2 6041 4 6041 6 6041 8 6041 0 6041 2 kg/100 ks hmotnost 50,400 67,300 86,000 128,300 174,800 232,700 298,300 kus Bal.4571 €/ks Podélné spojky 7 18 56 100 7 18 56 100 60 Typ RWVL VA4571 Výška bočnice mm Č. 6067 5 kg/100 ks hmotnost 9,000 kus Bal. 1 1 1 1 1 1 1 Oblouk 45° systémem rychlospojek. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Podélné spojky pro přímé spojení kabelových žlabů tvarových dílů výškou bočnice mm. Rohová spojka pro kabelové žlaby výškou bočnice mm. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6068 4 kg/100 ks hmotnost 33,400 kus Bal. 6067 4 kg/100 ks hmotnost 17,500 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4571 €/ks Oblouk 45° Magic R50 B 90 45° R50 B 90 45° Součásti V4A, ozn.4571 €/ks Úhlové spojky 60 Typ RGV VA4571 Výška bočnice mm Č. 6068 0 6068 2 6068 4 6068 6 6068 8 6068 0 6068 2 kg/100 ks hmotnost 30,500 34,900 37,200 44,000 50,700 57,400 64,200 kus Bal.4571 €/ks Rohová spojka 7x30 7 15 240 130 200 7x30 7 15 240 130 200 100 150 200 300 400 500 600 Typ RBM 610VA4571 RBM 615VA4571 RBM 620VA4571 RBM 630VA4571 RBM 640VA4571 RBM 650VA4571 RBM 660VA4571 Šířka mm Č. výr.4571 €/ks Kloubová spojka 60 Typ REV VA4571 Výška bočnice mm Č. 10 Kloubová spojka dodává šrouby plochou kulovou hlavou velkými podložkami. výr. výr. 1 1 1 1 1 1 1 Díky optimalizované konstrukci lze spojku použít vytvoření poloměrů jako prvek pro vyrovnání délky při větších výkyvech teploty. Kloubové spojky pro kabelové žlaby výškou bočnice mm. Pro všechny typy kabelových žlabů výškou bočnice 60 mm. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 5 Upevňovací materiál třeba objednat zvlášť. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. výr. 7082 5 kg/100 ks hmotnost 25,000 kus Bal.426 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 60 100 60 150 60 200 60 300 60 400 60 500 60 600 Typ KTSMV 610 VA4571 KTSMV 615 VA4571 KTSMV 620 VA4571 KTSMV 630 VA4571 KTSMV 640 VA4571 KTSMV 650 VA4571 KTSMV 660 VA4571 Výška bočnice Šířka mm mm Č. Podélné úhlové spojky pro kabelové žlaby tvarové díly výškou bočnice mm.4571 . 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. materiálu 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1