KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 429 z 494Poznámky redaktora
1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Víko odbočného dílu předmontovanými otočnými západkami. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 13,100 19,800 28,100 49,300 95,100 137,600 187,200 kus Bal. 6052 0 6052 1 6052 3 6052 4 6052 5 6052 6 kg/100 m hmotnost 105,000 185,000 275,000 361,670 625,000 745,000 Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření. výr. výr. výr. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr.4571 €/ks Víko odbočného dílu Magic B 63 B 63 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFTM 100 V4A DFTM 150 V4A DFTM 200 V4A DFTM 300 V4A DFTM 400 V4A DFTM 500 V4A DFTM 600 V4A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č.4571 . Víko kabelových žlabů kabelových žebříků páry otočných západek. materiálu 1. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů.4571 €/m Víko otočnou západkou 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFBM 100 V4A DFBM 150 V4A DFBM 200 V4A DFBM 300 V4A DFBM 400 V4A DFBM 500 V4A DFBM 600 V4A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č.4571 €/ks Víko oblouku 45° Magic B 45° B 45° 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFBM 100 V4A DFBM 150 V4A DFBM 200 V4A DFBM 300 V4A DFBM 400 V4A DFBM 500 V4A DFBM 600 V4A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. Víko pro odbočný díl předmontovanými otočnými západkami. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 31,000 40,300 59,700 110,600 220,300 322,700 444,600 kus Bal.4571 €/ks Víko oblouku 90° Magic B 90° B 90° 100 1,25 150 1,25 200 1,25 300 1,25 400 1,25 500 1,25 600 1,25 Typ DFAAM 100 V4A DFAAM 150 V4A DFAAM 200 V4A DFAAM 300 V4A DFAAM 400 V4A DFAAM 500 V4A DFAAM 600 V4A Šířka Tloušťka plechu mm mm Č. Víko oblouku 45° předmontovanými otočnými západkami. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 18,500 29,900 44,400 83,000 166,400 245,500 339,500 kus Bal.4571 €/ks Víko odbočného dílu Magic B B B+100 B B B+100 Součásti V4A, ozn. 1 1 1 1 1 1 1 Víko může být použito všech výšek bočnic tvarových dílů.429OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A 100 3000 200 3000 300 3000 400 3000 500 3000 600 3000 Typ DRL 100 VA4571 DRL 200 VA4571 DRL 300 VA4571 DRL 400 VA4571 DRL 500 VA4571 DRL 600 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. Víko oblouku 90° předmontovanou otočnou západkou. 7138 0 7138 2 7138 4 7138 6 7138 8 7138 0 7138 2 kg/100 ks hmotnost 11,100 13,500 14,500 20,900 31,700 37,900 44,100 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1