KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 398 z 494Poznámky redaktora
4301 €/ks Úhlové spojky 110 Typ WRGV 110 VA4301 Výška bočnice mm Č. 6091 8 kg/100 ks hmotnost 120,000 kus Bal. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. 6091 3 kg/100 ks hmotnost 69,000 kus Bal.4301 €/m Typ TSGV VA4310 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6067 0 kg/100 ks hmotnost 1,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Kloubová spojka pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 mm. výr.4310 €/100 ks Svorka pro upevnění přepážky 110 Typ WEAS 110 VA4301 Výška bočnice mm Č.4301 . výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 3 Přepážka pro oddělení kabelů vedení různými napětími funkcemi. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 30 Spona pro bezšroubové upevnění přepážek kabelových žebřících. 6098 3 kg/100 ks hmotnost 504,000 kus Bal. 6062 5 kg/100 m hmotnost 85,000 m Bal. Úhlová spojka pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 mm. 6062 3 kg/100 m hmotnost 70,300 m Bal.4301 €/ks Rohový vestavný díl Součásti V2A, ozn. výr. 2 Včetně šroubů, podložek matic. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Spojka přepážky pro bezšroubové napojení přepážky TSG všech výškách bočnic. 6062 4 kg/100 ks hmotnost 0,512 kus Bal.4301 €/ks Kloubová spojka 11 380 116 9 11 380 116 85 3000 Typ TSG VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č.4301 €/m Přepážka 110 3000 Typ TSG 110 VA4301 Rozměr H Rozměr L mm mm Č. 2 Včetně šroubů, podložek matic.398 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 110 Typ WRWVK 110 VA4301 Výška bočnice mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1.4310 €/ks Spojka přepážky Typ KS VA4310 Č. 1 Rohová spojka pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 110 mm