KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 397 z 494Poznámky redaktora
4301 bez povrchové úpravy €/m Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 110 Zatěžovací diagram kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 110 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 110 Typ WRVL 110 VA4301 Výška bočnice mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Podélné spojky typu WRVL 110 nutné zvlášť objednat. Víko kabelových žlabů kabelových žebříků páry otočných západek. 6098 1 6098 5 6098 9 6098 3 6098 7 kg/100 m hmotnost 717,000 825,000 933,200 1.149,300 Dov.397OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 3000 300 3000 400 3000 500 1,25 3000 600 1,25 3000 Typ DRL 200 VA4301 DRL 300 VA4301 DRL 400 VA4301 DRL 500 VA4301 DRL 600 VA4301 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. Příčné prolisy šířky 500 mm. výr.4301 200 6000 202 1,6 1,1 0,75 0,2 300 6000 305 1,6 1,1 0,75 0,2 400 6000 408 1,5 0,4 500 6000 511 1,5 0,4 600 6000 614 1,5 0,4 Typ WKSG 120 4301 WKSG 130 4301 WKSG 140 4301 WKSG 150 4301 WKSG 160 4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 4,0 m   5,0 m   6,0 m   8,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č.4301 €/ks Otočná západka Součásti V2A, ozn. výr.041,200 1. WKSG 110 systém kabelových žlabů pro velká rozpětí, děrovaný, výškou bočnice 110 mm. Použitelná vík šířkách 600 mm. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/m Víko otočnou západkou Typ DRLM 316 VA4301 Č. Podélná spojka pro rovné spojení tvarových dílů, pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí s výškou bočnice 110 mm. materiálu 1. 6222 8 kg/100 ks hmotnost 2,800 kus Bal. výr. 6052 4 6052 8 6052 2 6052 9 6052 5 kg/100 m hmotnost 185,000 264,000 340,000 625,000 745,000 Při zvýšeném zatížení větrem musí být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření. 6091 9 kg/100 ks hmotnost 143,000 kus Bal.4301 €/ks Podélné spojky . zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Jednostranná otočná západka. výr. Otočná západka dodatečné montáži. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 2 Včetně šroubů, podložek matic