KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 396 z 494Poznámky redaktora
4301 bez povrchové úpravy €/ks 200 300 400 500 600 Typ LAB VA4301 LAB VA4301 LAB VA4301 LAB VA4301 LAB VA4301 Šířka mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1.4301 €/ks Svorka Typ LAL VA4301 Č. 6221 3 kg/100 ks hmotnost 17,100 kus Bal. 7162 2 7162 9 7162 7 7162 3 7162 1 kg/100 ks hmotnost 677,000 795,000 879,000 962,000 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. výr. 7160 6 7160 4 7160 2 7160 9 7160 7 kg/100 ks hmotnost 358,000 412,000 497,000 558,000 664,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. výr.4301 €/ks Odbočný plech Součásti V2A, ozn. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 7164 7 7164 5 7164 3 7164 1 7164 8 kg/100 ks hmotnost 26,000 38,000 50,000 63,000 75,000 kus Bal.4301 €/ks Díl T B B 1280 B 150 150 640+B 490R B B 1280 B 150 150 640+B 490R Typ LKS VA4301 Č.104,000 kus Bal. 6221 3 kg/100 ks hmotnost 21,000 kus Bal.4301 bez povrchové úpravy €/ks Svorka kabelového žebříku Typ KLL VA4301 Č. 10 Svorka pro upevnění kabelových žebříků.4301 €/ks Oblouk 90° 150 150 B 490R 150 150 B 490R 200 300 400 500 600 Typ LT 620 VA4301 LT 630 VA4301 LT 640 VA4301 LT 650 VA4301 LT 660 VA4301 Šířka mm Č.4301 €/ks Úchyt 7 20 70 50 7 20 70 50 Typ KLL VA4301 Č. výr. 40 Svorka pro upevnění kabelových žebříků. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Díl vodorovný, pro kabelové žebříky příčkami výškou bočnice mm. 40 Svorka pro upevnění kabelových žebříků. 1 1 1 1 1 Spojky nutné zvlášť objednat. 20 25 25 15 15 Odbočný plech pro montáž příčku při svislých odbočeních kabelů nebo vedení.396 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 200 300 400 500 600 Typ LBI 620 VA LBI 630 VA LBI 640 VA LBI 650 VA LBI 660 VA Šířka mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr.4301 . 1 1 1 1 1 Spojky nutné zvlášť objednat. 6221 7 kg/100 ks hmotnost 10,200 kus Bal. 20 Úchyt pro upevnění stoupajících nebo klesajících kabelových žebříků. 6017 4 kg/100 ks hmotnost 2,500 kus Bal. Oblouk 90°, horizontální, pro kabelové žebříky příčkou výškou bočnice mm