KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 399 z 494Poznámky redaktora
196,200 1. výr. Úhlová spojka pro kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 160 mm. 2 Včetně šroubů, podložek matic.4301 €/ks Spojovací lišta 200 6000 302 2,3 1,8 1,4 0,7 300 6000 455 2,3 1,8 1,4 0,7 400 6000 608 2,5 1,6 1 500 6000 761 2,5 1,6 1 600 6000 914 2,5 1,6 1 Typ WKSG 162 4301 WKSG 163 4301 WKSG 164 4301 WKSG 165 4301 WKSG 166 4301 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez 4,0 m   5,0 m   6,0 m   8,0 m   mm cm² kN/m kN/m kN/m kN/m Č.399OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 185 2 285 3 385 4 485 5 585 6 Typ SSLB 200 VA4301 SSLB 300 VA4301 SSLB 400 VA4301 SSLB 500 VA4301 SSLB 600 VA4301 Šířka Počet šroubů mm St.4301 bez povrchové úpravy €/ks Podélné spojky 160 Typ WRWVK 160 VA4301 Výška bočnice mm Č.4301 . 7070 1 7070 5 7070 9 7070 3 7070 1 kg/100 ks hmotnost 16,700 25,700 34,700 43,700 52,700 kus Bal. výr. 6098 1 6098 3 6098 5 6098 7 6098 9 kg/100 m hmotnost 871,800 979,800 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Podélné spojky typu WRVL 110 nutné zvlášť objednat.4301 bez povrchové úpravy €/m Kabelový žlab pro velká rozpětí WKSG 160 Zatěžovací diagram kabelového žlabu pro velká rozpětí typu WKSG 160 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 160 Typ WRVL 160 VA4301 Výška bočnice mm Č. materiálu 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6227 6 kg/100 ks hmotnost 186,000 kus Bal. zatížení: Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. Č.088,000 1.304,300 Dov. Podélné spojky pro přímé spojování tvarových dílů kabelových žlabů žebříků pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm. 6227 4 kg/100 ks hmotnost 218,000 kus Bal.4301 €/ks Úhlové spojky Součásti V2A, ozn. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. WKSG 110 systém kabelových žlabů pro velká rozpětí, děrovaný, výškou bočnice 110 mm. Spojovací lišta širokém provedení pro použití všech kabelových žlabů kabelových žlabů pro velká rozpětí. 2 Včetně šroubů, podložek matic. výr. 20 20 20 20 20 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1