KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 366 z 494Poznámky redaktora
20 Šroub šestihrannou hlavou pro univerzální upevnění konstrukčních prvků. 6348 4 kg/100 ks hmotnost 26,700 kus Bal. 6018 7 kg/100 ks hmotnost 25,600 kus Bal.4301 mořeno €/ks Rozpěrka Typ KU VA4301 Č. 6418 8 kg/100 ks hmotnost 7,800 kus Bal. 50 Šroub plochou kulovou hlavou, čtyřhranem, včetně matice kombi. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. 6416 8 kg/100 ks hmotnost 7,500 kus Bal.4301 €/100 ks Šroub plochou kulovou hlavou 1. Včetně příslušného upevňovacího materiálu. 6406 8 kg/100 ks hmotnost 4,500 kus Bal.4301 M10 24 Typ FRS 10X25 VA4301 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d Rozměr D mm mm Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 10 Včetně příslušného upevňovacího materiálu. 6348 6 kg/100 ks hmotnost 41,000 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. Základová deska pro montáž profilům 3. výr.4301 . materiálu 1. výr. výr. Spojka profilu propojení profilů 3. Základová deska pro montáž profily profilové lišty typu 2068. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4401 €/100 ks Šroub šestihrannou hlavou Součásti V2A, ozn.4301 mořeno €/ks Základová deska Typ KU VA4301 Č.4401 M10 17 Typ SKS 10X80 VA4401 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d SW mm mm Č.4301 mořeno €/ks Spojka profilu U Typ DSK VA4301 Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 mořeno €/ks Základová deska, variabilní 1.366 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků Typ VUS VA4301 Č. 25 Rozpěrka pro vsazení závěsů 3. 10 Základovou desku lze namontovat fixním délkám profilu typu 3. 20 Základovou desku lze namontovat profily typu fixní délkou nebo profilové lišty typu 2068. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr