KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 365 z 494Poznámky redaktora
výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 1 1 1 1 1 1 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné vložit rozpěrku typu DSK 25. 6338 8 kg/100 ks hmotnost 1,070 kus Bal. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro závěs K Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm oranžová Typ US OR Barva výr.4301 mořeno €/ks Závěs 3 Zatěžovací diagram profilu typu K Max.365OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 2,7 1,5 300 2,7 1,5 400 2,7 1,5 500 2,7 1,5 600 2,1 1,1 700 2,1 1,1 800 2,1 1,1 900 2,1 1,1 1000 2,1 1,1 Typ US 20VA4301 US 30VA4301 US 40VA4301 US 50VA4301 US 60VA4301 US 70VA4301 US 80VA4301 US 90VA4301 US 100VA4301 Délka Tloušťka materiálu Délka výložníku 200 Délka výložníku 400 mm kN Č. Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné vložit rozpěrku typu DSK 25.4301 mořeno €/ks Profil 3 Součásti V2A, ozn. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. 20 Ochranný kryt zakrytí konců profilů 3. 6342 5 6342 7 6342 0 6342 3 6342 6 6342 8 kg/100 ks hmotnost 40,000 66,000 132,000 198,000 263,000 790,000 kus Bal. Závěs (profil rozměru 30 mm navařenou základovou deskou. zatížení celk. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 K upevnění vodorovné betonové stropy ocelové nosníky. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. výr. materiálu 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. 6342 1 6342 3 6342 5 6342 7 6342 9 6342 1 6342 3 6342 5 6342 7 kg/100 ks hmotnost 44,000 58,000 71,000 84,000 97,000 110,000 123,000 137,000 150,000 kus Bal. Profil fixních délkách. Rozměr mm.4301 . PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt 300 2 500 2 1000 2 1500 2 2000 2 6000 2 Typ US VA4301 US VA4301 US 100 VA4301 US 150 VA4301 US 200 VA4301 US 600 VA4301 Délka Tloušťka materiálu mm mm Č