KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 364 z 494Poznámky redaktora
20 Aby profil při utažení upevňovacího šroubu nezdeformoval, vždy vsazena statických důvodů rozpěrka. výr. 6357 8 kg/100 ks hmotnost 3,700 kus Bal. 6357 6 kg/100 ks hmotnost 9,900 kus Bal. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 €/ks Boční držák univerzální Součásti V2A, ozn. 50 Důležité: Dbejte statiku stropu trapézového plechu! Západka upevnění zajištění trapézového závěsu trapézových stropech. materiálu 1. výr. 50 Důležité: Dbejte statiku stropu trapézového plechu! Trapézový úchyt pro upevnění standardní trapézové stropy. výr. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6416 4 kg/100 ks hmotnost 3,700 kus Bal. Rozpěrka pro vsazení trapézového profilu typu TP. 6015 6 kg/100 ks hmotnost 5,100 kus Bal.4301 bez povrchové úpravy €/ks Západka pro trapézové upevnění Typ SHU M12 VA4301 Č.4301 €/ks Rozpěrka 1,5 0,8 Typ TPB 100 VA4301 Tloušťka materiálu F kN mm kN Č.4301 bez povrchové úpravy €/ks Trapézový úchyt 1,5 0,8 Typ TPB VA4301 Tloušťka materiálu Mezní zatížení mm kN Č.4301 . výr. 50 V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.364 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A V objednávkách uvádějte čísla výrobků Typ DS VA4301 Č