KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 367 z 494Poznámky redaktora
V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Rozměr mm. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm.4301 €/ks Profil 5 Součásti V2A, ozn.367OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV2A 200 2,5 5,75 3,1 300 2,5 5,75 3,1 400 2,5 5,75 3,1 500 2,5 5,75 3,1 600 2,5 5,75 3,1 700 2,5 5,75 3,1 800 2,5 5,75 3,1 900 2,5 5,75 3,1 1000 2,5 5,75 3,1 1100 2,5 2,2 1200 2,5 2,2 Typ US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US 100VA4301 US 110VA4301 US 120VA4301 Délka Tloušťka materiálu Délka výložníku 200 Délka výložníku 400 mm kN Č. V2A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4301 mořeno €/ks Závěs 5 Zatěžovací diagram závěsu typu VA Max. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Závěs (profil navařenou základovou deskou. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. 20 Ochranný kryt zakrytí konců profilů 5. zatížení celk. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 45. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné nasadit rozpěrku typu DSK 45. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt 200 2,5 300 2,5 400 2,5 500 2,5 700 2,5 800 2,5 900 2,5 1000 2,5 1100 2,5 1200 2,5 3000 2,5 Typ US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US VA4301 US 100 VA4301 US 110 VA4301 US 120 VA4301 US 300 VA4301 Délka Tloušťka materiálu mm mm Č. výr. 6338 2 kg/100 ks hmotnost 1,300 kus Bal. Profil fixních délkách. výr. materiálu 1. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro závěs K Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm oranžová Typ US OR Barva výr. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. 6341 8 6341 2 6341 6 6341 0 6341 4 6341 8 6341 2 6341 6 6341 0 6341 4 6341 8 kg/100 ks hmotnost 100,000 125,000 150,000 175,000 200,000 225,000 255,000 280,000 300,000 330,000 360,000 kus Bal. Pro upevnění vodorovné betonové stropy a ocelové nosníky.4301 . 6341 1 6341 5 6341 9 6341 3 6341 1 6341 5 6341 9 6341 3 6341 7 6341 1 6341 2 kg/100 ks hmotnost 48,000 72,000 97,000 121,000 169,000 193,000 217,000 242,000 266,000 290,000 726,000 kus Bal