KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 25 z 494Poznámky redaktora
Mřížové žlaby pro instalace lehkých vedení kabelů Oblasti použití: kabeláže IT, tele- fonní kabeláže vedení MaR. Kabelové žlaby žebříky pro velká rozpětí pro velké vzdá- lenosti podpěr Oblasti použití: pro instalace, kte- rých vzdálenosti podpěr činí více než tři metry, dáno stavební situa- cí. Tato ve- dení lze upevnit pomocí tř- menových příchytek příčkám. . Kromě toho jsou vhodné pro pou- žití mezistropech dutých pod- lahách. Dokonalé uložení vedení zajišťuje velká nosnost dobrá ventilace.Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 25OBOKTS Kabelové žlaby pro univerzální použití Oblasti použití: slaboproudé kabeláže silové napájení. Minikanál pro univerzální pou- žití Oblasti použití: pro systémy nosičů svítidel slaboproudou kabe- láž silové napájení. Spektrum výrobků umožňujících in- dividuální kombinování uplatní zejména při komplexních požadav- cích instalaci. Kabelové žebříky pro silová ve- dení velkým průřezem Oblasti použití: kabely napájecí vedení velkými průřezy. Stavebnicový systém pro zvláštní požadavky Program neomezených možností