KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 24 z 494Poznámky redaktora
.Pomůckypro projektování– všeobecné 24 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Jaký typ kabeláže bude použit? Kabely nejsou stejné. Při výběru optimálního kabelového nosného systému důležité vědět, jaký druh kabelů bude ukládat: Jedná citlivá datová vedení, která nutné kvůli potřebnému stínění uložit určitým vzájem- ným odstupem? Nebo silová vedení, nichž nezbytné počí- tat znatelným vývinem tepla? Firma OBO svém progra- mu systémy míru pro všechny oblasti použití