KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 26 z 494Poznámky redaktora
Počítejte: (2r)².Pomůckypro projektování– všeobecné 26 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Jak zjistím plnění kabely? Užitečný průřez kabelů simuluje prázdný prostor při reálném ukládání Průměr kabelu (1) potřebné místo (2) Důležitým kritériem pro výběr správného kabelového nosného systému jeho plnění, tedy prostor, který musí být dispozici pro uložení daného množství kabe- lů. Tato hodnota odráží realis- tickou potřebu místa včetně meziprostorů. Výpočet pomocí vzorce (2r)² Kruhová plocha průřezu kabelu říká jen málo skutečném prosto- ru, který kabel potřebuje. Reálný základ dimenzování poskytuje vzorec (2r)². Přesné hodnoty zjistíte podle údajů výrobce. Abychom vám usnadnili práci, uvádíme níže průměr užitečný průřez nejdůleži- tějších typů kabelů. Protože kabely neleží nikdy zce- la vedle sebe absolutně para- lelně, nestačí vzít při výpočtu plně- ní kabely úvahu pouze průměr kabelu. Důležité: Tyto hodnoty představují hodnoty průměrné, které se mohou mezi jednotlivými výrobci li- šit.