KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 12 z 494Poznámky redaktora
Následně se měří indukované napětí ne- stíněném vedení. Magnetický útlum stínění 8/20 dB Typ kabelového žlabu kabelového žebříku bez víka víkem RKSM 630 50 MKS 630 50 MKS 630 50 MKSU 630 50 MKSU 630 50 MKSU 630 50 GRM 55/300 25 LG 630 15 . Nejlepšího výsledku výši při- bližně bylo dosaženo u kabelových nosných systémů (kabelových žlabů) víkem.L-PE Magnetický útlum stínění kabe- lových nosných systémů poměr mezi napětím indukovaným ne- chráněného kabelu napětím in- dukovaným stejného kabelu uloženého kabelovém nosném systému, vyjádřený decibelech (dB). Následně měří indu- kované napětí nestíněném vedení. Stejné vedení pak umís- tí středu kabelového nosného systému (jednou víkem, jednou bez víka) vystaví stejnému magnetickému impulznímu poli s intenzitou kA/m. = pole ind.   Upozornění: Útlum stínění proti elektrickým polím stejně jako Faradayovy klece téměř dokonalý. Z naměřených hodnot vyplývá magnetický útlum stínění dle vzor- ce: αS log (U1/U2) dB Výsledek pokusu: Pomocí pokusů simulace progra- mem FEM byl jednoznačně prokázán magnetický stínicí účinek αS kabelového nosného systému. Pokusný model určení magne- tického útlumu stínění kabe- lových nosných systémů: Nestíněné vedení (NYM-J 6 mm²) vystaveno magnetickému impulznímu poli 8/20 intenzitou 3 kA/m.Pomůckypro projektování– všeobecné 12 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Magnetický útlum stínění kabelových nosných systémů Magnetické impulzní pole (H) intenzitě kA/m v definované experimentální sestavě: vlevo bez kabelového nosného systému, vpravo kabelovým nosným systémem