251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Tento zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánůna úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánůinspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.


Jak získat tento dokument?