Změna zakládací listiny ITI Praha (2009)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Opatřenío provedeni změny a vydáni úplného zněni zřizovací listin ve státní příspěvkové organizace „Institut technické inspekce Praha“organizace státního odborného dozoru IČO 00638919 ...


Jak získat tento dokument?