Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...


Jak získat tento dokument?