Aktivní hromosvody a Vyjádření Technické inspekce České republiky k problematice hromosvodů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Ve 2. čísle tohoto časopisu jeho redakce, pod nadpisem: Hromosvody versus platnost norem",přetiskla doslovné znění OZNÁMENÍ Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, dále jen "OZNÁMENÍ ÚNMZ", č. 01/13 z 8. 11. 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách. Nehledě k tomu, že platnost norem je dána dnem jejich vydání, nevystihuje uvedený nadpis, stejně takjako úvodní text OZNÁMENÍ ÚNMZ, meritum věci o kterou jde. Nad Slunce je jasné, aniž to kterákoliv strana pojmenovává, že jde o ESE hromosvody neboli o aktivní hromosvody...


Jak získat tento dokument?