Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (eSe) určený podľa NFC 17-102 skutočne taký rozsiahly?

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (rSM) založenej na elektrogeometrickom modeli (eGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (eSe) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie Δt, a teda dĺžky ústretového výboja Δl, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany rp v ľubovoľnej výške podľa uvedených noriem.


Jak získat tento dokument?