Testy pro písemnou část RT EZ (do roku 1997)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Skripta  |

Původní otázky a odpovědi k písemným zkouškám ITI Praha. Pozbyly platnost novým systémem generování otázek.


Jak získat tento dokument?