Nová nařízení vlády k zákoníku práce 2002

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Dochází k postupnému nahrazování vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, které řešily záležitosti bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony a nařízeními vlády, kterými jsou do českého právního řádu implementovány Evropské směrnice. Postupně se to bude týkat i nám známých vyhlášek č. 20/1978 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v ...