KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 63 z 494Poznámky redaktora
Důležitou roli hraje také ukot- vení. Přiřazení upevňovacích materiálů Název Délka/mm Šířka/mm Kotva pro velká zatížení Kotva Č. Zatížitelnost závěsu, resp. výr. Třída zatížení v betonu C25 Délka závitu Závit Závěs 200 1200 FAZ 8/10 3498 506 2,4 M8 Výložník MWA 100 400   Výložník 145 345 FAZ 10/30 3498 581 4,3 M10 Závěs profilu 145 645   Závěs 200 1200 FAZ 10/10 3498 549 4,3 M10 Závěs 200 1000   Výložník 110 610   Výložník 110 710   Závěs 1100 2000 FAZ 12/10 3498 654 7,6 M12 Závěs 200 2000   Výložník 210 810   Výložník 910 1010 18/80 3498 743 9,91 M12 Výložník 210 810. Přímé přiřazení odpo- vídajícím běžným kotvám kotvám pro vysoká zatížení umožňují pří- slušné třídy zatížení. Maximální hodnoty zatí- žení naleznete diagramech kotvi- cích prvků. ná- stěnného výložníku závisí kvali- tě ukotvení systému stropě ne- bo stěně.Pomůckyproprojektováníupevňovacíchsystémů 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 63OBOKTS Přiřazení kotev Pro zatížitelnost sestavy nejsou rozhodující jen jednotlivé kompo- nenty kabelového nosného systé- mu