KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 62 z 494Poznámky redaktora
9 M6 3,9 8,5 Nm M8 9,8 Nm M10 19,6 Nm M12 33,4 120 145 Nm M14 115 135 190 230 Nm M16 180 219 295 355 Nm M18 114 245 290 400 485 Nm M20 163 345 410 580 690 Nm Utahovací momenty šroubů ušlechtilé oceli (součinitel tření [q] 0,16) Závit Třída Třída Třída 80 M6 3,8 8,2 10,9 Nm M8 9,2 19,6 26,2 Nm M10 Nm M12 Nm M14 106 142 Nm M16 162 216 Nm M18 105 225 299 Nm M20 148 316 422 Nm .9 Třída pevnosti 12.9 Třída pevnosti 8.Pomůckyproprojektováníupevňovacíchsystémů 62 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Utahovací momenty Při montáži kabelového nosného systému uplatňují různé utahovací momenty.6 Třída pevnosti 6. Upozorňuje- me, uvedené točivé momenty slouží pouze jako hrubé ne- závazné orientační hodnoty (VDI 2230)! Utahovací momenty šroubů metrickým závitem Závit Třída pevnosti 5.8 Třída pevnosti 10