KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 439 z 494Poznámky redaktora
5 100 7 20 7 14 45 24 4913 25.4571 €/ks Podélné úhlové spojky 7 20 7 14 45 24 4913 25. 50 Upevnění výložníky typu AW. výr. 6075 6 kg/100 m hmotnost 180,000 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. 10 Se podélnými úhlovými spojkami může být dodatečně sestavena kloubová spojka. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6066 2 kg/100 ks hmotnost 0,500 kus Bal.4571 €/m Minikanál AZ 50 30 50 1,50 58 20 28 62,50125 30 7 58 28 50 30 50 1,50 58 20 28 62,50125 30 7 58 28 100 1,5 3000 Typ AZK 100 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č.4571 €/ks Svorka 7 7 306. výr. PE Polyetylén €/ks Ochranný kroužek L B xx L B xx . výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4571 €/m 58 28 ø 8,5 14 7 58 20 125 50 100 80 20 62,5125 58 28 ø 8,5 14 7 58 20 125 50 100 80 20 62,5125 150 1,5 3000 Typ AZK 150 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. 6075 7 kg/100 m hmotnost 280,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB.4571 50 1,5 3000 Typ AZK 050 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. 25 Ochranný kroužek pro vývodové děrování dnu kabelových žlabů typů IKS pro vývody v bočnicích minikanálů nosných lišt svítidel. Minikanál výškou bočnice mm. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Svorka pro upevnění kabelových žebříků.4571 €/m 200 1,5 3000 Typ AZK 200 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č.439OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A Typ LKS60 VA4571 Č. výr. Podélné úhlové spojky pro spojení minikanálů AZ. 6075 2 kg/100 m hmotnost 137,000 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. Minikanál výškou bočnice mm. pomocí přiloženého upevňovacího šroubu FRSB M6x20. Rozsah dodávky včetně šroubů matic.5 60 Součásti V4A, ozn.. 6075 2 kg/100 m hmotnost 359,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB.. Minikanál výškou bočnice mm. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.4571 €/m 300 1,5 3000 Typ AZK 300 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka mm mm Č. 6066 1 kg/100 ks hmotnost 7,000 kus Bal. výr. 6075 2 kg/100 m hmotnost 231,700 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB. výr. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Minikanál výškou bočnice mm.4571 €/m Typ VF AZK VA4571 Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 6221 7 kg/100 ks hmotnost 7,000 kus Bal. výr.5 60 7 7 306. Minikanál výškou bočnice mm.5 100 světle šedá 58 Typ KSR-910 PE Barva pro děrování mm Č. materiálu 1