KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 438 z 494Poznámky redaktora
4571 €/ks Odbočný díl T Součásti V4A, ozn.4571 €/ks Oblouk 90° 300 300 B 500R 300 300 B 500R 200 300 400 500 600 Typ WLT 1620 VA4571 WLT 1630 VA4571 WLT 1640 VA4571 WLT 1650 VA4571 WLT 1660 VA4571 Šířka mm Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1.604,000 2. 1 1 1 1 1 Pro další stabilizaci tvarového dílu měla být použita podpěra. 6227 0 kg/100 ks hmotnost 186,000 kus Bal.249,000 2. 6229 0 6229 2 6229 4 6229 6 6229 8 kg/100 ks hmotnost 2.250,000 1. Podélné spojky pro přímé spojování tvarových dílů kabelových žlabů žebříků pro velká rozpětí s výškou bočnice 160 mm. Oblouk 90°, horizontální, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 160 mm. výr.452,000 2. Spojky typu WRV 160 nutné zvlášť objednat.4571 . výr. 6227 0 6227 2 6227 4 6227 6 6227 8 kg/100 m hmotnost 737,300 767,300 797,300 828,500 859,300 Magnetický útlum stínění bez víka dB, víkem dB.756,000 2. WKLG 160 kabelový žebřík pro velká rozpětí děrovanou bočnicí výšce 160 mm. 1 1 1 1 1 Pro další stabilizaci tvarového dílu měla být použita podpěra. materiálu 1.438 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků 200 6000 282 300 6000 427 400 6000 572 500 6000 717 600 6000 857 Typ WKLG 1620 VA4571 WKLG 1630 VA4571 WKLG 1640 VA4571 WKLG 1650 VA4571 WKLG 1660 VA4571 Šířka Tloušťka plechu Délka Užitečný průřez mm cm² Č.504,000 1.4571 €/ks Podélné spojky 200 300 400 500 600 Typ WLB 162VA4571 WLB 163VA4571 WLB 164VA4571 WLB 165VA4571 WLB 166VA4571 Šířka mm Č. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Díl vodorovný, pro všechny kabelové žebříky pro velká rozpětí výškou bočnice 160 mm. 6229 0 6229 2 6229 4 6229 6 6229 8 kg/100 ks hmotnost 1.4571 €/m Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKLG 160 Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKLG 160 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků kN/m bez za- tížení člověkem Rozpětí podpěr mm Průhyb bočnice při dovolených kN/m Schéma zatížení při zkušební metodě Křivka zatížení šířkou kabe- lového žlabu/žebříku mm Křivka průhybu bočnice zá- vislosti rozestupu mezi podepřením 160 Typ WRVL 160 VA4571 Výška bočnice mm Č.907,000 kus Bal.356,000 1. 2 Včetně šroubů, podložek matic.618,000 kus Bal.145,000 1