KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 416 z 494Poznámky redaktora
4571 mořeno €/ks Základová deska Typ KU VA4571 Č. výr. Základová deska pro montáž profilům 3. výr. 10 Spojka profilu propojení profilů 3. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1.416 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A V objednávkách uvádějte čísla výrobků Typ VUS VA4571 Č. 6018 0 kg/100 ks hmotnost 48,000 kus Bal. výr.4401 M10 17 Typ SKS 10X80 VA4401 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d SW mm mm Č. 25 Rozpěrka pro vsazení profilů U. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 20 Základovou desku lze namontovat profily typu fixní délkou nebo profilové lišty typu 2068. výr. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. Základová deska pro montáž profily profilové lišty typu 2068. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. 20 Šroub šestihrannou hlavou pro univerzální upevnění konstrukčních prvků.4571 €/ks Spojka profilu U Typ DSK VA4571 Č.4571 €/ks Rozpěrka Typ KU VA4571 Č. 6416 0 kg/100 ks hmotnost 7,500 kus Bal. výr. 10 Základovou desku lze namontovat fixním délkám profilu typu 3. 6418 8 kg/100 ks hmotnost 7,800 kus Bal.4401 €/100 ks Šroub plochou kulovou hlavou 1. 6348 7 kg/100 ks hmotnost 41,000 kus Bal.4571 . výr. 6406 0 kg/100 ks hmotnost 4,000 kus Bal.4401 M10 24 Typ FRS 10X20 VA4401 Jakost Rozměry Rozměr L Rozměr d Rozměr D mm mm Č.4571 €/ks Základová deska, variabilní 1. 50 Šroub plochou kulovou hlavou, čtyřhranem, včetně matice kombi. Včetně příslušného upevňovacího materiálu. 6348 5 kg/100 ks hmotnost 26,700 kus Bal.4401 €/100 ks Šroub šestihrannou hlavou Součásti V4A, ozn