KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 415 z 494Poznámky redaktora
4571 mořeno €/ks Profil 3 Součásti V4A, ozn. Tabulkové hodnoty pro oboustranné zatížení zohledňují existující vzdálenost cm. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatěžovací parametry kotev pro závěs K Průhyb konce závěsu při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Délka výložníku mm Křivka zatížení délkami profilů mm oranžová Typ US OR Barva výr. 6338 8 kg/100 ks hmotnost 1,070 kus Bal. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. materiálu 1. Rozměr mm. 6342 5 6342 0 6342 9 6342 1 6342 9 6342 1 6342 3 6342 5 6342 7 6342 6 6342 8 kg/100 ks hmotnost 44,000 58,000 71,000 84,000 97,000 110,000 123,000 137,000 150,000 166,000 110,000 kus Bal. 6342 5 6342 8 6342 1 6342 4 6342 7 6342 5 kg/100 ks hmotnost 40,000 66,000 132,000 198,000 263,000 790,000 kus Bal. zatížení celk. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Profil fixních délkách. V4A Ušlechtilá ocel, korozivzdorná 1. případě použití ne- popraskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 K upevnění vodorovné betonové stropy ocelové nosníky.415OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků SystémyzušlechtilénerezovéoceliV4A 200 2,7 1,5 300 2,7 1,5 400 2,7 1,5 500 2,7 1,5 600 2,1 1,1 700 2,1 1,1 800 2,1 1,1 900 2,1 1,1 1000 2,1 1,1 1100 2,1 1,1 — 2,1 1,1 Typ US 20VA4571 US 30VA4571 US 40VA4571 US 50VA4571 US 60VA4571 US 70VA4571 US 80VA4571 US 90VA4571 US 100VA4571 US K110 VA4571 US K120 VA4571 Délka Tloušťka materiálu Délka výložníku 200 Délka výložníku 400 mm kN Č.4571 mořeno €/ks Závěs 3 Zatěžovací diagram profilu typu K Max. 20 Ochranný kryt zakrytí konců profilů 3. Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné vložit rozpěrku typu DSK 25. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník závěs. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt 300 2 500 2 1000 2 1500 2 2000 2 6000 2 Typ US VA4571 US VA4571 US 100 VA4571 US 150 VA4571 US 200 VA4571 US 600 VA4571 Délka Tloušťka materiálu mm mm Č.4571 . výr. 1 1 1 1 1 1 Při oboustranné montáži výložníků nebo při montáži výložníků konec závěsu vhodné vložit rozpěrku typu DSK 25. výr. Závěs (profil rozměru 30 mm navařenou základovou deskou