KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 29 z 494Poznámky redaktora
typu MKSMU Referenční způsob ukládání: E nebo F Kabel nebo instalační vedení na děrovaném kabelovém žlabu vodo- rovně/svisle, například typ RKSM/MKSM Referenční způsob ukládání: F nebo G Kabel instalační vedení mří- žových žlabech, např. typu GR-Ma- gicR .Pomůckypro projektování– všeobecné 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 29OBOKTS Referenční způsoby uložení Při výběru nejvhodnějšího systému byste měli vždy uvažovat také požadavky dalších předmětových a projektových norem. Referenční způsob ukládání C Kabel nebo instalační vedení na neděrovaném kabelovém žlabu, např. Přinášejí například informace zahřívání ve- dení závislosti jejich hromadě- ní okolní teplotě