KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 193 z 494Poznámky redaktora
případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Přídavný díl podélnými otvory pro univerzální upevnění svislým ocelovým nosníkům a stěnám. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl Max. 1 K podepření kabelových nosných systémů rozích budov shybkách. 3164 0 kg/100 ks hmotnost 9,800 kus Bal. 1 1 Na přídavný díl lze našroubovat výložníky typu 30, 80. 10 Pro upevnění nástěnných závěsných výložníků přídavným dílům. přídavnému dílu lze našroubovat výložníky typu 30, 80. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl Max. St Ocel žárově zinkováno €/100 ks Upevňovací šroub Systémy svěrného upevnění . přídavný díl šroubují nástěnné závěsové výložníky úhlu stupňů. kN KA-AW výložníkem: AW 30/11 30/61 55/21 55/41 3,00 5,50 Zatížení výložníku přídavném dílu Kotva dov. výr. třeba dodržet nosnost vý- ložníků (diagram) montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku přídavném dílu Kotva dov. upevnění výložníků na přídavný díl používají upevňovací šrouby typu SKS GF. Šroub šestihrannou hlavou, šestihrannou maticí, velkou podložkou podložkou. zatížení celk. Upínací svorka šestihrannou maticí těžkém provedení pro upevnění konstrukcí ocelovým nosníkům. Upevňovací šroub montáži výložníku (typ SKS GF) objednává zvlášť. 6346 5 6346 1 kg/100 ks hmotnost 262,000 424,000 kus Bal. Přídavný díl podélnými otvory pro univerzální upevnění svislým ocelovým nosníkům a stěnám. F kN 7,6 Maximální zatížení Fcelk. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. 6346 8 kg/100 ks hmotnost 618,000 kus Bal. Odpovídající počet objednávejte prosím samostatně. F kN 7,6 Maximální zatížení Fcelk. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. výr. zatížení celk. F kN 7,6 Maximální zatížení Fcelk. kN KA-E výložníkem: AW 80 3,00 5,50 8,00 Zatěžovací parametry kotev pro přídavný díl M12 19 Typ SKS 12X40 F Rozměry Rozměr L Rozměr d SW mm mm Č. 10 Upínací rozsah upínací svorky omezen max. výr. výr. třeba dodržet nosnost vý- ložníků (diagram) montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Upozornění montáži: Při použití této součásti objednávejte výložníky 500 delší, než šířka žlabu/žebříku! Zatížení výložníku přídavném dílu Kotva dov. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/pár Upínací čelist, těžká TKS 140 270 Typ KA-AW FT KA-AW FT Výška mm Č. tloušťku upevnění mm. 6355 0 kg/100 párů hmotnost 82,000 pár Bal. kN KA-AW výložníkem: AW 55/51 55/101 80/21 80/81 5,50 8,00 Zatěžovací parametry kotev pro přídavný díl 400 Typ KA-E FT Šířka mm Č.193OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 30 21 Typ TKS-S-30 FT Výška F kN   mm kN Č. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník