KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 192 z 494Poznámky redaktora
50 Nosníkové svorky jsou prvky, jejichž pomocí lze realizovat konstrukce pod ocelovými nosníky u staveb ocelových skeletů. 1486 0 kg/100 ks hmotnost 20,500 kus Bal. Upínací svorka šestihrannou maticí pro univerzální upevnění konstrukcí ocelovým nosníkům. výr. 6355 8 kg/100 párů hmotnost 39,000 pár Bal. výr. výr. 10 Upínací rozsah upínací svorky omezen max. výr. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/100 ks Nosníková svorka 20-40 Typ SPP 20-40 FT Tloušťka příruby mm Č.192 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montážnísystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků 6-21 Typ SPP 6-21 FT Tloušťka příruby mm Č. Upínací svorka používá kombinaci profilovými lištami šířkou výřezu 22 mm (např. Ocelové svorky slouží natlučení nebo našroubování přírubu. U varianty pro natlučení nosníkové svorky zaryjí svými zuby kovu, šroubovací varianty sevře šroub přírubu nosníkové svorce. 6355 4 kg/100 párů hmotnost 81,000 pár Bal. tloušťku upevnění mm. výr. 1486 0 kg/100 ks hmotnost 17,700 kus Bal. 10 Upínací rozsah upínací svorky omezen max. výr. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/pár Upínací čelist, těžká TKH Systémy svěrného upevnění . Úhlová svorka šroubem šestihrannou hlavou typu KWS přímému upevnění konstrukcí na příruby ocelových nosníků. 10 Upínací rozsah upínací svorky omezen max. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/pár Svěrný úhelník KWS 25 10 Typ TKH-L-25 FT Výška F kN   mm kN Č. tloušťku upevnění mm. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/pár Upínací čelist, lehká TKH 25 10 Typ TKS-L-25 FT Výška F kN   mm kN Č. typ CPS 5). tloušťku upevnění mm. 6355 2 kg/100 párů hmotnost 46,000 pár Bal. Upínací svorka těžkém provedení kluznou maticí pro upevnění profilových lišt ocelovým nosníkům. Upínací svorka kluznou maticí pro upevnění profilových lišt ocelovým nosníkům. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/100 ks Nosníková svorka 5 5,7 M12 40 10 5,7 M12 50 15 5,7 M12 50 20 5,7 M12 60 25 5,7 M12 60 Typ KWS FT KWS FT KWS FT KWS FT KWS FT Výška F kN   Šroub mm kN Č. Ocelové svorky slouží natlučení nebo našroubování přírubu. U varianty pro natlučení nosníkové svorky zaryjí svými zuby kovu, šroubovací varianty sevře šroub přírubu nosníkové svorce. 10 10 10 10 10 Při výběru úhlové svorky třeba dbát tloušťky materiálu ocelového nosníku, protože podle se řídí výška úhlové svorky. Upínací svorka používá kombinaci profilovými lištami šířkou výřezu 18 mm 22 mm (typ CPS CPS 22/41). St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/pár Upínací čelist, lehká TKS 30 21 Typ TKH-S-30 FT Výška F kN   mm kN Č. 6355 8 6355 6 6355 4 6355 2 6355 0 kg/100 párů hmotnost 63,000 68,000 70,000 76,000 80,000 pár Bal. 50 Nosníkové svorky jsou prvky, jejichž pomocí lze realizovat konstrukce pod ocelovými nosníky u staveb ocelových skeletů