KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 184 z 494Poznámky redaktora
St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Přídavný díl Max. Přídavný díl podélnými otvory pro univerzální upevnění svislým ocelovým nosníkům a stěnám. přídavný díl šroubují nástěnné závěsové výložníky úhlu stupňů. 6346 3 kg/100 ks hmotnost 201,000 kus Bal. 2 Rohové upevnění pomocí navařeného profilu upevnění 90° vnější rohy. profil se šroubují nástěnné závěsné výložníky. 1 K podepření kabelových nosných systémů rozích budov shybkách. zatížení celk.184 OBO KTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 Montážnísystémy V objednávkách uvádějte čísla výrobků 400 Typ KA-E FT Šířka mm Č. 6346 8 kg/100 ks hmotnost 618,000 kus Bal. výr. kN KA-E výložníkem: AW 80 3,00 5,50 8,00 Zatěžovací parametry kotev pro přídavný díl Typ KA-EA FT Č. upevnění výložníků na přídavný díl používají upevňovací šrouby typu SKS GF. Odpovídající počet objednávejte prosím samostatně. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Rohové upevnění Systémy závěsů profilu výložníků . hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. třeba dodržet nosnost vý- ložníků (diagram) montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Upozornění montáži: Při použití této součásti objednávejte výložníky 500 delší, než šířka žlabu/žebříku! Zatížení výložníku přídavném dílu Kotva dov. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. F kN 7,6 Maximální zatížení Fcelk. výr