KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 183 z 494Poznámky redaktora
výr. Největší možný úhel přestavení činí 60°. 5 5 5 5 5 Užitečná délka výložníku závislá úhlu přestavení. F kN 7,6 9,91 Maximální zatížení Fcelk. 6417 6 6417 0 6417 4 6417 8 6417 2 6417 6 6417 0 6417 4 6417 8 kg/100 ks hmotnost 323,000 553,000 598,000 693,000 763,000 840,000 923,000 1. třeba dodržet nosnost vý- ložníků (diagram) montážní podmínky schválení DIBt (kotvy)! Kontrola šířek 710–1010 byla provedena maximální šířkou trasy (600 mm) zatížením na špičce výložníku. kN Šířka výložníku mm 200-600 700 800 900 1000 10,00 8,00 7,00 6,50 6,00 10,00 8,00 8,00 6,50 6,00 Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný stropní výložník AWSS Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Systémy závěsů profilu výložníků . zatížení celk. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují.183OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 210 130 0,9 310 130 0,9 410 130 0,9 510 130 0,9 610 130 0,9 Typ AWV FT AWV FT AWV FT AWV FT AWV FT Šířka Rozměr H Rozměr A F kN mm kN Č. Zatížení výložníku Kotva dov. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Nástěnný svěrný výložník AWSS Zatěžovací diagram výložníku typu AWSS Max. Nástěnný výložník těžkém provedení. St Ocel žárově pozinkováno ponorem €/ks Nástěnný výložník, variabilní AWV FT 210 335 400 10 310 335 400 10 410 335 400 10 510 335 400 10 610 335 400 10 710 335 400 8 810 341 400 7 910 366 400 6,5 1010 359 400 6 Typ AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS FT AWSS 101 FT Šířka Rozměr H Rozměr A F kN mm kN Č. 6419 4 6419 0 6419 7 6419 3 6419 5 kg/100 ks hmotnost 129,000 149,000 171,000 235,000 240,000 kus Bal. výr.134,000 kus Bal. Variabilní nástěnný výložník upevnění šikmé nebo klenuté stěny. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Těžký nástěnný výložník lze použít buď kombinaci systémy pro velká rozpětí nebo při velkých vzdálenostech podpěr systémech kabelových žlabů žebříků.020,000 1