KTS | Katalog 2015 Kabelové nosné systémy OBO Bettermann

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Pomůcka pro projektování. Montážní systémy. Upevňovací systémy. Systémy kabelových žlabů. Systémy kabelových žlabů, pochozí. Systémy mřížových žlabů. Systémy kabelových žebříků. Systémy pro velká rozpětí. Systémy stoupacích žebříků. Systémy nosičů svítidel. Stavebnicové systémy. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V2A. Systémy z ušlechtilé nerezové oceli V4A ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 163 z 494Poznámky redaktora
1 Profil děrovaný dodávané délce 3000 mm. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Profil nástěnný výložník závěs Zatěžovací diagram výložníku TPSAG Max. 6364 2 kg/100 ks hmotnost 441,000 kus Bal.6 Univerzální systémy . výr. St Ocel pásově zinkováno €/ks oranžová Typ TPS OR Barva výr. zatížení Fcelk. kN Délka výložníku mm 145 245 345 1,50 0,90 0,55 1,50 1,20 0,80 Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem Křivka zatížení délkami vý- ložníků mm 3000 Typ TPSG 3000 FS Délka mm Č. Uvedené hodnoty platí pro be- ton třídy pevnosti C20/25. hmotnost kabelů kabelový žlab výložník.4 4.6 19 23. PE Polyetylén €/ks Ochranný kryt 19 23. 1 3000TPSG 3000 6366 3461,0001 Profil jazýčky pro bezšroubovou montáž mřížových žlabů. 6364 5 kg/100 ks hmotnost 0,700 kus Bal. 6366 5 6366 3 6366 1 6366 6 kg/100 ks hmotnost 33,000 41,000 48,000 61,000 kus Bal. 50 20 20 20 145 100 1,5 195 150 1 245 200 0,9 345 300 0,55 TPSAG 145 FT TPSAG 195 FT TPSAG 245 FT TPSAG 345 FT 6366 1 6366 5 6366 9 6366 3 33,000 42,000 49,000 65,000 50 20 20 20 Je-li výložník upevněn přímo stěnu nebo jsou-li profily proti sobě sešroubovány, pak nutné z důvodů stability vždy použít rozpěrku typu 4.3 Maximální zatížení Fcelk. výr. St Ocel pásově zinkováno žárově pozinkováno ponorem €/ks Profil TP 3000 Typ TPS 3000 FS Délka mm Č. 10 Ochranný kryt zakrytí konců závěsů TP.163OBOKTS 04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013/cs/25/04/2014(LLExport_04153)/25/04/2014 V objednávkách uvádějte čísla výrobků Montážnísystémy 145 100 1,5 195 150 1 245 200 0,9 345 300 0,55 Typ TPSAG 145 FS TPSAG 195 FS TPSAG 245 FS TPSAG 345 FS Šířka pro šířku F kN mm kN Č. F kN 2. třeba dodržovat montážní podmínky uvedené schválení DIBt (kotvy)! Zatížení výložníku Kotva dov. Výložník upevňovacími třmeny pro bezšroubové upevnění mřížového žlabu. 6366 0 kg/100 ks hmotnost 401,700 kus Bal. případě použití nepo- praskaném betonu hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. výr